the beginning of sorrows


 • 3 El a şezut jos pe Muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El la o parte şi I-au zis: „Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?”
 • 4 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva.
 • 5 Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: „Eu sunt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi.
 • 6 Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă înspăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci.
 • 7 Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciume.
 • 8 Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor.
 • 9 Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu.
 • 10 Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii.
 • 11 Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi.
 • 12 Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.
 • 13 Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.
 • 14 Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.

 

Reclame